Home Thông báo sự kiện Gói game

Điều khoản dịch vụ

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ DỊCH VỤ:
1. Điều khoản Thỏa thuận:
Gamota mời quý khách tham gia sử dụng các dịch vụ trò chơi trực tuyến  trên web và mobile (gọi tắt là Dịch vụ) trên cơ sở quý khách đã đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa Thuận Dịch Vụ Gamota (gọi tắt là TTDV Gamota). Để xác nhận đồng ý, quý khách phải nhấn nút “Đồng Ý” ở cuối quá trình đăng ký tài khoản sau khi đã đọc
và hiểu các điều khoản quy định trong TTDV GAMOTA.
Quý Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong TTDV GAMOTA trước khi sử dụng Dịch vụ để hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Quý Khách hàng khi sử dụng Dịch vụ. Khi đã sử dụng Dịch vụ, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong TTDV GAMOTA
TTDV GAMOTA bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Gamota và Người sử dụng. TTDV GAMOTA không thay cho bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Người sử dụng đã được thông báo bởi Gamota và nó được áp dụng khi sử dụng nội dung hay dịch vụ của bên thứ ba. Gamota được toàn quyền sửa đổi lại thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi các sửa đổi được thông báo trên website chính thức của Gamota. Người sử dụng có thể xem lại TTDV GAMOTA bằng cách truy cập vào Dịch vụ, trang web theo định kỳ để biết được những nội dung được sửa đổi. Nếu bất kỳ sự sửa đổi nào không được Người sử dụng chấp nhận, Người sử dụng có thể chấm dứt TTDV GAMOTA.Tiếp tục sử dụng những Dịch vụ sau sửa đổi được thông báo sẽ được xem là đồng ý chấp nhận tất cả những sửa đổi đó.
2. Định nghĩa:
2.1. “Tài khoản Appota ID”: là tài khoản để truy cập sử dụng dịch vụ chơi game của Gamota nói riêng và các sản phẩm dịch vụ khác của Appota nói chung.
Gamota: là đơn vị trực thuộc công ty cổ phần Appota. Gamota là đơn vị cung cấp dịch vụ game online và sử dụng tài khoản Appota ID để chơi game.
2.2. “Chủ tài khoản”: là người sở hữu tài khoản Appota ID
2.3. “Dịch vụ trò chơi trực tuyến Gamota (gọi tắt là dịch vụ)”: là các sản phẩm game online trên web game hoặc mobile game do Gamota cung cấp.
Dịch vụ bao gồm các sản phẩm game được cung cấp thông tin trên trang chủ gamota.com, người sử dụng có thể chơi game online trên webgame, trên máy tính (PC) và tải game về Smartphone
2.4. “Gamota”: là đơn vị cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến
2.5. “AppotaID”: là mã số được Gamota cung cấp cho từng người chơi khi sử dụng Tài khoản Appota ID chơi game. Mỗi Appota ID sẽ được cấp 01 mã AppotaID duy nhất xuyên suốt quá trình chơi game, Chủ tài khoản có thể đổi Appota ID nhưng AppotaID chơi game của tài khoản là không đổi.
2.6. “Người sử dụng”: là người chơi sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến của Gamota, là người sử hữu Appota ID, AppotaID chơi game của Gamota.
II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP VÀ BẢO VỆ TÀI KHOẢN
1. Đăng ký
- Để sử dụng dịch vụ quý khách cần đăng ký Appota ID bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đăng ký có sẵn trên web gamota.com (mục Đăng ký) hoặc truy cập game (mục đăng ký). Để sử dụng dịch vụ quý khách cần hoàn tất quá trình đăng ký và đồng ý với tất cả các điều khoản theo bản Thỏa thuận.
- Mỗi người sử dụng dịch vụ game có 1 Appota ID riêng dùng để đăng nhập, sau đó khi chơi game sẽ được cấp AppotaID, Khách hàng chơi game phải Tạo nhân vật và lựa chọn máy chủ chơi game để nhận diện mình trong game. Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình. Quý khách phải tuân theo quy định đặt tên tài khoản, tên nhân vật, bang hội như sau:
Không được đặt tên tài khoản, tên nhân vật, hoặc tên bang hội (nếu có…) …có nội dung vi phạm pháp luật, phản động, thuần phong mỹ tục, các nội dung có tính ám chỉ liên tưởng nhạy cảm, ngôn từ tục tĩu, lăng mạ người khác
Không được đặt tên tài khoản, tên nhân vật, hoặc tên bang hội (nếu có…) …có nội dung liên quan tới các tổ chức, chính quyền, tín ngưỡng, tôn giáo…của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
2. Đăng nhập
- Quý khách sẽ dùng tài khoản Appota ID do mình đã đăng ký và đã được Appota ID cấp để đăng nhập chơi game.
- Đối với một tài khoản Appota ID, người sử dụng sẽ có 1 mật khẩu để đăng nhập và đăng nhập được tất cả các dịch vụ sử dụng tài khoản Appota ID
- Quý khách tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và phải thông báo ngay cho Gamota nếu quý khách tin rằng thông tin tài khoản của mình bị xâm nhập. Gamota không chịu trách nhiệm trước các trường hợp tài khoản bị xâm nhập do tài khoản bị lộ mật khẩu, và không chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp khiếu nại về tài khoản nếu người sử dụng không cung cấp được các thông tin xác minh là chủ tài khoản.
3. Bảo vệ tài khoản
- Thông tin đăng ký tài khoản Appota ID gồm email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu.
- Sau khi đăng ký tài khoản Appota ID thành công quý khách cập nhật thông tin cá nhận cho tài khoản của mình bằng cách truy cập https://id.appota.com/profile để cập nhật thông tin bảo vệ tài khoản: bao gồm đăng ký số điện thoại bảo vệ (SDT BV), Chứng minh thư nhân dân (CMT ND)
- Các thông tin đăng ký bảo vệ tài khoản sẽ là các thông tin dùng để xác thực chủ tài khoản. Khi có phát sinh khiếu nại về tài khoản Gamota sẽ hỗ trợ người sử dụng nào cung cấp được đầy đủ và chính xác nhất các thông tin đã đăng ký bảo vệ tài khoản.
III. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM
1. Quyền của chủ tài khoản Appota ID
- Được quyền thay đổi tài khoản đăng nhập và thay đổi mật khẩu của tài khoản, thay đổi các thông tin bảo vệ tài khoản đã đăng ký.
- Được quyền sử dụng tài khoản Appota ID đăng nhập và sử dụng tất cả các dịch vụ dùng tài khoản Appota ID nói chung và đăng nhập chơi game trực tuyến của Gamota nói riêng.
2. Trách nhiệm của chủ tài khoản Appota ID
- Đăng ký tên tài khoản Appota ID theo quy định về đăng ký như trên.
- Đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân trung thực chính xác, đăng ký đầy đủ thông tin bảo vệ tài khoản để thể hiện sở hữu đối với tài khoản.
- Xuất trình đầy đủ bằng chứng chứng minh là chủ tài khoản khi có yêu cầu từ Gamota.
- Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình bao gồm email/số điện thoại đăng ký làm Appota ID, số điện thoại bảo vệ, chứng minh thư nhân dân, thông tin giao dịch nạp vào tài khoản Appota ID…Và phải thông báo ngay cho Gamota nếu quý khách tin rằng thông tin tài khoản của mình bị xâm nhập.
3. Quyền của Gamota
- Gamota có quyền tạm khóa hoặc khóa Vĩnh viễn tài khoản Appota ID nếu phát hiện Appota ID vi phạm điều khoản thỏa thuận dịch vụ.
- Gamota có quyền gián đoạn dịch vụ đôi lúc theo kế hoạch thường xuyên hoặc có thể không thông báo trước (do lỗi đột xuất) để bảo trì dịch vụ.
- Quý khách đồng ý dịch vụ có thể bị gián đoạn vì lý do ngoài tầm kiểm soát của Gamota, và Gamota có thể không đảm bảo rằng quý khách sẽ có thể sử dụng Dịch vụ của quý khách lúc nào quý khách muốn khi xảy ra lỗi trên. Gamota sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn Dịch vụ nào, đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện được dịch vụ do các nguyên nhân khách quan xảy ra như: thiên tai, chiến tranh, do nhà cung cấp dịch vụ mạng, dịch vụ điện... gây gián đoạn dịch vụ.
- Gamota có quyền thay đổi nội dung của TTDV GAMOTA này mà không cần thông báo trước với quý khách. Tuy nhiên, sau khi nội dung được thay đổi, điều chỉnh, Gamota sẽ có thông báo tới các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ thông qua thông báo tại trang chủ của dịch vụ.
4. Trách nhiệm Gamota
- Gamota có trách nhiệm bảo mật những thông tin mà khách hàng cung cấp ngoại trừ các trường hợp được nêu trong bản thỏa thuận hoặc khi được sự cho phép của quý khách. Gamota sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách. Gamota có quyền cung cấp thông tin về quý khách cho các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra trong trường hợp quý khách hoặc tài khoản của quý khách vi phạm pháp luật, hoặc giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật. Nếu quý khách yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp kỹ thuật nào, quý khách đồng ý với truy nhập từ xa của chúng tôi và kiểm tra lại máy vi tính quý khách về việc tải phần mềm phục vụ cho mục đích trợ giúp và xử lý lỗi.
- Gamota có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng sử dụng tài khoản trong quá trình chơi game.
- Gamota có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nạo có liên quan tới tài khoản và sử dụng dịch vụ game trực tuyến theo thời gian quy định tiếp nhận xử lý sự cố quy định riêng cho từng loại lỗi.
III. THỎA THUẬN DỊCH VỤ
1. Sự đồng thuận của bạn
Bằng việc sử dụng tài khoản Appota ID đăng nhập chơi game trực tuyến của Gamota bạn đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận:
- Các nội dung trong TTDV GAMOTA.
- Nếu bạn không đồng ý với TTDV GAMOTA của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng dịch vụ game trực tuyến.
2. Các đường link và dịch vụ Gamota
Gamota không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn ( nếu có ) phát sinh từ việc bạn sử dụng các dịch vụ, trang web của bên thứ ba không phải web và dịch vụ game online do Gamota cung cấp. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thận trọng khi bạn rời các dịch vụ, trang web của Gamota và hãy đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi dịch vụ, trang web mà bạn ghé thăm.
3. Thỏa thuận về xử lý lỗi và sự cố về giao dịch
3.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:
- Khi Quý Khách hàng có giao dịch mua vàng hoặc mua tiền tệ trong game, sau mỗi giao dịch được thực hiện chúng tôi đều cộng dịch vụ (Gxu/tiền ingame) ngay vào tài khoản Appota ID (Gxu), vào nhân vật ingame ( tiền ingame) và đều có thông báo về mail/topup thông báo giao dịch thành công. Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản/nhân vật  của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho Gamota biết khi:
Có thông báo giao dịch không chính xác.
Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của Quý Khách hàng.
Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Quý Khách hàng.
3.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới Gamota
- Sau khi thực hiện giao dịch thành công, Trong vòng 24h kể từ khi thanh toán thành công mà tài khoản/ nhân vật Game của bạn chưa nhận được dịch vụ thì vui lòng liên hệ với Gamota bằng các hình thức sau để được hỗ trợ xử lý:
Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của Gamota bằng cách Gọi điện thoại tới tổng đài CSKH 19006855(từ 8h đến 22h hàng ngày)
Gửi Khiếu nại tới địa chỉ email : [email protected] 
Gửi báo lỗi từ Tool báo lỗi tại đường link : https://support.gamota.com/tickets.php
Đến văn phòng làm việc của Gamota (theo thông tin địa chỉ trên website của Gamota)
Sau khoảng thời gian trên, nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ email hay thắc mắc nào từ phía bạn thì coi như mọi nghĩa vụ của chúng tôi đã được hoàn thành.
Quý Khách hàng phải gửi thông báo tới Gamota trong thời hạn là 24 giờ làm việc kể từ khi Quý Khách hàng phát hiện ra lỗi hoặc sự cố. Gamota sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu khách hàng thông báo lỗi/sự cố quá thời hạn trên.
3.3. Xem xét và xử lý thông báo của Quý Khách hàng:
- Gamota sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi Gamota nhận được thông báo của Quý Khách hàng (hoặc 20 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía Gamota– Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, Gamota có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.
Gamota sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà Quý Khách hàng phải chịu, trừ các trường hợp sau:
Lỗi không phải do Gamota gây ra;
Khách hàng thông báo lỗi/sự cố vượt quá thời hạn quy định của Thỏa thuận này.
Hệ thống của Gamota không hoạt động tốt và Quý Khách hàng “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch;
Do đường truyền internet: Do lỗi đường truyền, lỗi kết nối từ, đứt cáp quang, đứt mạng…. do những lỗi đường truyền mà Gamota không thể can thiệp được.
Do các chính sách tạm giữ tiền từ phía Ngân hàng, chính sách kiểm duyệt giao dịch giao dịch từ phía hệ thống ngân hàng, tài khoản của Quý Khách hàng hoặc do đường truyền kết nối giữa Gamota và các ngân hàng mà Quý Khách hàng chọn thanh toán;
Gamota có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc thảm họa thiên nhên khác. Hoặc do việc đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của Gamota. Nếu Gamota không thể thực hiện nghĩa vụ với Quý Khách hàng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự. Gamota sẽ cố gắng gửi thông báo cho Quý Khách hàng về sự kiện đã xảy ra và hành động của chúng tôi.
3.4. Chính sách hoàn, hủy:
- Chúng tôi chấp nhận cho Quý khách thực hiện hủy đơn hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công nếu quý khách chưa nhận được dịch vụ.
- Chúng tôi KHÔNG chấp nhận yêu cầu hủy đơn hàng trong các trường hợp sau:
Quý khách thông báo hủy đơn hàng quá thời gian qui định trên (sau 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công).
Quý khách chỉ thông báo hủy đơn hàng qua điện thoại sau đó không không confirm gửi mail chứng từ yêu cầu hủy giao dịch
Quý khách đã sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ số Gxu/ tiền tệ ingame đã nạp.
- Các khiếu nại liên quan tới vấn đề tài khoản như tranh chấp tài khoản (do mua bán, chuyển nhượng, chơi chung….) hoặc các giao dịch đang có khiếu nại, tranh chấp (giả mạo thẻ, charge back) thì Gamota có quyền khóa tài khoản cho đến khi khiếu nại được giải quyết xong.
- Các khiếu nại liên quan tới giao dịch nạp vào game (qua thẻ cào/thẻ Ngân hàng), Gamota chỉ tiếp nhận xử lý các giao dịch trong tháng xảy ra giao dịch và phải gửi khiếu nại của giao dịch đó trước ngày cuối cùng của tháng. Các khiếu nại giao dịch nạp vượt quá thời gian quy định Gamota sẽ không tiếp nhận xử lý
- Gamota không chịu trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình xử lý khiệu nại về giao dịch.
4. Thỏa thuận về xử lý lỗi và sự cố về tài khoản/lỗi game
 4.1. Phát hiện lỗi về tài khoản
Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản/nhân vật của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho Gamota biết khi:
Có thông báo lỗi đăng nhập (login)
Có thông bảo tài khoản đang bị đăng nhập ở thiết bị khác …
Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Quý Khách hàng.
Có phát sinh lỗi trong quá trình chơi game…
4.2 Thông báo lỗi tới Gamota
- Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản/nhân vật của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho Gamota qua các kênh:
Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của Gamota bằng cách Gọi điện thoại tới tổng đài CSKH 19006855 (từ 8h đến 22h hàng ngày)
Gửi Khiếu nại tới địa chỉ email : [email protected] 
Gửi báo lỗi từ Tool báo lỗi tại đường link : https://support.gamota.com/tickets.php
Đến văn phòng làm việc của Gamota (theo thông tin địa chỉ trên website của Gamota)
- Quý Khách hàng phải gửi thông báo tới Gamota trong thời hạn là 1h giờ làm việc kể từ khi Quý Khách hàng phát hiện ra lỗi hoặc sự cố. Gamota sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu khách hàng thông báo lỗi/sự cố quá thời hạn trên.
4.3. Xem xét và xử lý thông báo của Quý Khách hàng:
- Gamota sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng 3 ngày (72 giờ) làm việc sau khi Gamota nhận được thông báo của Quý Khách hàng (hoặc 7 ngày làm việc tùy theo tình trạng lỗi). Nếu lỗi thuộc về phía Gamota – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, Gamota có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét tùy vào loại lỗi cụ thể.
Tôi đã đọc và hiểu TTDV GAMOTA và đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ các điều khoản.
Tài khoản Gói Nạp CSKH TOP 12