Home Thông báo sự kiện Gói game

Chính sách bảo mật

Chào mừng các bạn đã đến với trang web game do NPH Gamota độc quyền phát hành (gọi tắt là “Công Ty”, hoặc “Gamota” hoặc “chúng tôi”) , để đảm bảo quyền lợi của các bạn (gọi tắt là “người dùng”, “game thủ”, “người chơi”, hoặc “user”) khi người chơi cung cấp và sử dụng dịch vụ ( Trang web của Gamota và các sản phẩm game do Gamota phát hành được gọi là “Dịch vụ”) của Công ty cổ phần Gamota. Công ty Gamota nghiêm túc thực hiện và tuân thủ các quy đinh về pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người chơi game do Gamota độc quyền phát hành.
Giới thiệu
Game/trò chơi điện tử có nghĩa là: trò chơi sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra một hệ thống tương tác mà người chơi có thể chơi.

Dịch vụ có nghĩa là: một hoạt động bao gồm các nhân tố không hiện hữu, giải quyết các mối quan hệ giữa khách hàng hoặc tài sản mà khách hàng sở hữu với người cung cấp mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu.

Người dùng có nghĩa là: những người tải game chơi game do Gamota phát hành
Thông tin cần thu thập
Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:
- Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ, Trò Chơi hoặc Trang Web của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi.
- Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.
- Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
- Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email.
- Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Trò Chơi hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Trò Chơi hoặc Trang Web của chúng tôi.
- Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang Trò Chơi hoặc Trang Web của chúng tôi.
- Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.
- Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, game hoặc các sự kiện theo game, trong quá trình bạn chơi game.
- Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.
Sử dụng và bảo mật thông tin của người chơi
Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
- Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ.
- Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ, Trang Web và các Trò Chơi của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi.
- Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường.
- Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng.
- Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.
- Để nhận dạng và/hoặc xác minh.
- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ.
- Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn.
- Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì.
- Để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trong các Trò chơi hoặc trên Trang Web.
- Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
- Để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng chơi game, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Gamota.
- Vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Gamota có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi.
- Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành nào và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế.
- Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng.
- Để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Gamota.
- Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ Điều khoản dịch vụ của Chúng tôi, hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi.
- Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn.
- Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Gamota như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Gamota như một bên tham gia hoặc liên quan đến Gamota và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của Gamota như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức.
- Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.
(gọi chung là “Các Mục Đích”).
Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.
Gamota bảo vệ thông tin người dùng bằng cách nào? Cách thức vận hành bảo vệ thông tin người dùng.
- Để tăng cường mức độ an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của người chơi, Gamota sẽ áp dụng một vài biện pháp kỹ thuật hoặc phần mềm/ứng dụng vào trong trò chơi. Điều này không làm ảnh hưởng gì đến thông tin cá nhân của người chơi, sẽ đảm bảo an toàn cho tài khoản người chơi một cách tối đa nhất.
- Tất cả các thông tin cá nhân của người dùng cung cấp và đồng ý cho Gamota truy cập sẽ được mã hóa thông tin, và chỉ 1 vài nhân viên kỹ thuật của Gamota mới được phép truy cập các thông tin người dùng này.
- Gamota khuyến khích người chơi cung cấp đầy đủ các thông tin như trong phần 2 để hỗ trợ người chơi tìm lại tài khoản, thay đổi mật khẩu nhanh chóng nhất.
- Nếu như người chơi muốn rút lại việc cung cấp thông tin cho Gamota, hoặc yêu cầu dừng xử lý các thông tin của người chơi. Gamota sẽ ngưng xử lý các thông tin này ngay khi người dùng báo. Trong trường hợp muốn bật lại yêu cầu truy cập thông tin, người dùng cũng liên hệ lại để được hỗ trợ. Các trường hợp muốn dừng cung cấp thông tin cá nhân sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề hack, bị mất tài khoản…. nên người dùng cân nhắc thật kỹ.
Hành vi vi phạm và cách thức xử lý
Người dùng sẽ bị khóa tài khoản và nếu các cơ quan thẩm quyền nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin thì Gamota sẽ cung cấp tới các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền khi người dùng vi phạm các điều sau:

- Có hành vi tuyên truyền, chống phá, kích động, bạo lực trái với pháp luật và văn hóa thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Tiết lộ bí mật nhà nước, an ninh, quân sự, kinh tế của Nhà nước và pháp luật.
- Sử dụng phần mềm, ứng dụng, công cụ để can thiệp/hack vào hệ thống của Gamota.
- Sử dụng trái phép tài khoản của người dùng khác.
- Có hành vi gây tổn hại về danh tiếng, uy tín của Gamota khi tham gia trò chơi.
- Các tài khoản thực hiện giao dịch gian lận/ mua bán với bên thứ 3 (không thông qua các kênh nạp chính thống) sẽ bị khoá tài khoản.
Sửa đổi điều khoản và hiệu lực của chính sách
- Điều khoản này có giá trị cho tới khi có văn bản/công văn thay thế liên quan đến trò chơi.
- Gamota có quyền sửa đổi, bổ sung toàn bộ hoặc một vài thay đổi nhỏ trong điều khoản này.
- Các chính sách của Gamota nếu thay đổi sẽ điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của Nhà nước và Pháp luật Việt Nam.
Hướng dẫn xóa dữ liệu Facebook
Ứng dụng của chúng tôi có chức năng đăng nhập bằng Facebook và tuân theo quy tắc dịch vụ trò chơi của Facebook, chúng tôi cần phải cung cấp hướng dẫn xóa dữ liệu. Nếu bạn muốn xóa các hoạt động của mình đối với ứng dụng của chúng tôi hãy làm theo các bước sau:
1. Đi tới Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook của bạn. Nhấp vào “Cài đặt”
2. Tìm kiếm “Ứng dụng và trang web” và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web mà bạn đã liên kết với Facebook của mình.
3. Tìm kiếm tên ứng dụng bạn muốn xóa.
4. Nhấn vào nút “Xóa”.
5. Xin chúc mừng, bạn đã xóa thành công các hoạt động ứng dụng của mình.
Thông tin liên hệ/ Hỗ trơ giải đáp thắc mắc.
Mọi thắc mắc và các vấn đề cần hỗ trơ, giải quyết xin vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần Gamota chi nhánh Hà Nội: Số 11 ngõ 71 Láng Ha, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty cổ phẩn Gamota chi nhánh Hồ Chí Minh: số 198a đường 3/2, Phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 19006855
Tài khoản Gói Nạp CSKH TOP 12